Zásady ochrany osobních údajů

AGM Global Vision uchovává administrativní, technické a fyzické záruky k ochraně před neoprávněným zveřejněním, použitím, změnou nebo zničením osobních údajů, které máme v držení. Poskytujeme bezpečnostní kontroly, abychom ochránili informace, které odesíláte online, před předvídatelnými riziky.

Neprodáváme, nepronajímáme, neobchodujeme ani jinak nesdělujeme osobní údaje o návštěvnících a zákaznících našich webových stránek, kromě případů popsaných v tomto dokumentu. Informace, které poskytnete, můžeme sdílet se společnostmi, které jsou smluvně přidruženy AGM Global Vision. Kromě toho můžeme zveřejnit informace o vás (i) pokud to od nás vyžaduje zákon nebo právní proces, (ii) orgánům činným v trestním řízení nebo jiným vládním činitelům nebo (iii) pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné k zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě nebo v souvislosti s vyšetřováním podezřelých nebo skutečných nezákonných činností.

Používáme cookies, abychom vám usnadnili používání našich webových stránek. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies.
Další informace o nastavení souborů cookie Zásady ochrany osobních údajů Rozumím